HR sadržaji na mejl | O nama
Štampaj | Preporuči | Pretraga sajta
 

MojTim blog

tema: / autor

po naslovu:

11
May

Da li ste poželjan poslodavac?


Sve snažnija potreba za privlačenjem kvalitetnih kadrova i jačanje društvenih mreža su u velikoj meri uticali da brendiranje poslodavca postane pojam o kome se sve češće i glasnije govori u mnogim kompanijama. Takvoj klimi je neosporno doprineo i dolazak pripadnika milenijumske generacije na upravljačke i liderske pozicije u kompanijama, kao nova kultura i sistem vrednosti u odnosu na onaj koji je u prošlosti bio dominantan. Sam pojam brendiranje poslodavca se odnosi na sposobnost kompanije da privuče, na pravi način angažuje i zadrži kvalitetne zaposlene kako bi obezbedila rast i ostvarenje sopstvenih strateških ciljeva u budućnosti.

Brendiranje poslodavca otuda predstavlja dugotrajan interni i eksterni proces izgradnje imidža i reputacije gde je veoma bitno shvatiti i pomiriti očekivanja sadašnjih i potencijalnih zaposlenih od kompanije sa jedne strane i potrebu kompanije da ostvari svoje strateške ciljeve sa druge strane.

 

Šta nudite svojim zaposlenima?


Ključan pojam za razumevanje brendiranja poslodavca je ponuda koju kompanija formira prema zaposlenom tzv.EVP (employer value proposition). Ova ponuda obuhvata sve ono što zaposleni dobija u zamenu za svoj rad, a odnosi se ne samo na zaradu i pakete beneficija, već i na mnogo širi nematerijani spektar činilaca uključujući i organizacionu kulturu, kvalitet menadžmenta, mogućnosti za dalji razvoj karijere, razvojni put same kompanije.

Drugim rečima ovo je način na koji kompanija svojim sadašnjim i budućim zaposlenima komunicira zašto je poželjan poslodavac i ističe svoje komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju.

Kvalitet ponude direktno utiče na reputaciju i imidž poslodavca. Kompanije koje su prepoznate kao poželjni i kvalitetni poslodavci koji nude i stimulativno radno okruženje, imaju mogućnost mnogo većeg izbora kvalitetnih kandidata, lakše plasiraju svoje proizvode i brže obezbeđuju sebi napredak u budućnosti.

 

Bitno je graditi, ali i komunicirati svoj brend poželjnog poslodavca


Uloga HR odeljenja, kao i marketing i PR odeljenja jeste ključna za kreiranje i razvijanju brenda poželjnog poslodavca, ali odgovornost za donošenje i sprovođenje sveobuhvatne strategije ima top menadžment kompanije. Samo u tom slučaju je moguće osigurati da će organizacija raditi na efektivnoj implementaciji i promociji brenda poželjnog poslodavca i obezbediti da se postavljeni ciljevi ostvare i budu vidljivi svakom zaposlenom u kompaniji.

Pored strateške odluke, postavljanja akcionog plana i imenovanja odgovornih u procesu građenja brenda poželjnog poslodavca, u centar pažnje dolazi i pitanje eksternog i internog komuniciranja vrednosti koje jednu organizaciju čini posebnom i izdvajaju od konkurencije Prema istraživanju sprovedenom na LinkedInu “Global Recruiting Trends Survey” najefektniji kanali za komuniciranje brenda poželjnog poslodavca su: kompanijski sajtovi, društvene mreže, uticajni sajtovi za zapošljavanje, profesionalne mreže, tzv.

Istraživanje sprovedeno na Linkedin-u, koje je na svom sajtu prenela kompanija Universum, specijalizovana na polju brendiraja poslodavca, govore o tome koliko je brend poslodavca bitan za privlačenje talenata u tim, naročito za potencijalne zaposlene ispod 40 godina. Brendiranje poslodavca sprovedeno na pravi način, zahvaljujući privlačenju pravih kandidata, smanjuje troškove novih zapošljavanja za polovinu, kao i broj otkaza od strane zaposlenih za 28%, što je za kompaniju koja želi da poveća produktivnost i smanji troškove više nego korisan podatak.


Da li smo na dobrom putu?


 Samo neke od aktivnosti koje kompanije može da preduzme u procesu osnaživanja svog brenda poželjnog poslodavca su: promovisanje vrednosti i kulture kompanije, predstavljanje sadašnjih zaposlenih, promocija priznanja i nagrada koje je kompanije ostvarila, posvećenost projektima društvene odgovornosti, briga za karijerni razvoj i obuku zaposlenih, promovisanje i individualnih i kolektivnih uspeha unutar kompanije, upoznavanje sopstvenih zaposlenih.Da li je kompanija uspešna u sprovođenju procesa brendiranja u velikoj meri mogu da pokažu istraživanja među zaposlenima, prosečna dužina radnog staža zaposlenih u firmi, ali i broj kandidata koji se prijavljuje na raspisane pozicije.

Brendiranje poslodavca kompaniji pomaže da odgovori na neka od ključnih pitanja vezanih za njenu poziciju na tržištu rada: koji su razlozi zbog kojih bi neko želeo da radi u njoj, šta treba raditi kako bi na tržištu rada bila prepoznata kao dobar poslodavac, gde je njena pozicija u odnosu na konkurenciju, kakve izmene treba da napravi da bi unapredila svoju ponudu zaposlenom, na koji način privlačenje talenata u tim utiče na njenu produktivnost i efektivnost.
Na koji način vi radite na brenidranju svoje kompanije kao poželjnog poslodavca?

Tatjana Vidaković

Postavljeno: 11.5.2015
Br pregleda: 1855
Komentari (0)

Vremeplov pretraga

Teme bloga

Autori bloga

Poslednji komentari

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Upravo sam primio 70.000€ jutros od tvrtke koja je strahovala od Boga ovdje je e-mail za kontakt ako trebate pravi kredit : suntrustfinancialhome@gmail.com...

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Poštovani dragi klijente, Jeste li poslovni čovjek ili žena? Jeste li u bilo kojem financijskom neredu ili trebate sredstva za pokretanje vlastitog posla? Trebate li kredit za početak lijepog mal...

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com (...