HR sadržaji na mejl | O nama
Štampaj | Preporuči | Pretraga sajta
 

MojTim blog

tema: / autor

po naslovu:

12
Jun

Šta oglas za posao govori o kompaniji ?


Već je poznato da kompanije koje imaju reputaciju poželjnih poslodavaca mnogo lakše i jednostavnije dolaze do kvalitetnih zaposlenih, manje resursa troše na proces selekcije i regrutacije i lakše osiguravaju svoj poslovni rast i ostvarivanje strateških ciljeva. Na koje sve načine se predstavljamo svojim budućim zaposlenima i kako im poručujemo da treba da rade baš za nas?

Proces izgradnje brenda poželjnog poslodavca kreće od top menadžmenta i uključuje i HR, marketing i PR sektor kompanije, ali je izuzetno bitan i način na koji kompanija te vrednosti komunicira i gradi svoju reputaciju u javnosti.


Pored ustaljenih, postoje i komunikacioni kanali čije važnosti kompanije često nisu svesne, a koji šalju nedvosmislenu poruku o kvalitetu i stepenu zrelosti organizacione kuluture. Način na koji kompanija raspisuje oglas za posao, komunicira sa kandidatima prilikom pozivanja na razgovor i tokom intervjua, ali i šalje povratnu informaciju o ishodu konkursa u velikoj meri utiču na njen imidž i reputaciju.


Šta o vama govori oglas za posao

Oglas za posao je prvi susret kandidata sa kompanijom i u velikoj meri šalje poruku sa koliko pažnje se pristupa zapošljavanju novih ljudi, koliko jasnu svest kompanija ima o njegovim zaduženjima i na koji način će mu svoja očekivanja saopštiti.

Nameće se jednostavno pitanje pitanje - Kakav kvalitet prijava se očekuje kod oglasa sa nejasnim ili loše formulisanim tekstom?

Više od decenije dugo iskustvo u radu sa kandidatima za posao na sajtu Poslovi.infostud.com je pokazalo da dobro napisani oglasi privlače veću pažnju kvalitetnih kandidata, pa i HR sektor može očekivati i veći broj odgovarajućih prijava na konkurs. Neretko se dešavalo da izmene i poboljšanja oglasa u pogledu dizajna, jasnog opisa zaduženja i zahteva u vezi sa traženim kvalifikacijama, ali i pružanje kvalitetnih informacija o poslodavcu  donose daleko bolje rezultate što se broja i kvaliteta prijava tiče i značajno olakšaju  proces selekcije i regrutacije.

Ako tražite najbolje ljude, jednostavan test može da bude da mišljenje o svom oglasu tražite od svojih najboljih zaposlenih  - da li bi ih takav oglas privukao i podstakao da konkurišu?


Pozivanje na razgovor i komunikacija tokom intervjua

Kompanije su, u očima mnogih potencijalnih zaposlenih, opažene kao bilo koji drugi "proizvod".Način zakazivanja intervjua, poštovanje dogovorene satnice, izgled prostorija u kojoj se kompanija nalazi, prvi kontakt sa zaposlenima, brzina procesa selekcije i odnos osobe koja vodi intervju predstavljaju značajne kanale komunikacije i direktno utiču na formiranje stava o kompaniji kod potencijalnog zaposlenog, odnosno govori o kvalitetu "proizvoda".

Na ovaj način se direktno komunicira zaposlenom – Ovako je raditi kod nas, ovo je naš način komunikacije, ovako izgleda radna atmosfera, ....


Šta biva kad izostane informacija o kvalitetu oglasa za posao

Već godinama unazad ovo je korak na kome mnoge kompanije u očima kandidata padaju. Rezultati prošlogodišnjeg istraživanja „Oceni put do posla“  na uzorku od gotovo 69 000 ispitanika, sprovedenog na sajtu Poslovi.infostud.com sa ciljem podizanje opšteg kvaliteta procesa selekcije u Srbiji, pokazuju da izostankom informacije o ishodu konkursa za posao, kompanije grade negativnu sliku o sebi, urušavaju svoj imidž i ostavljaju utisak neprofesionalnosti.

Očigledno je da na ovaj segment treba permanentno skretati pažnju poslodavcima, naročito kada se uzme u obzir minimalni utrošak resursa za slanje ovakve informacije kandidatima. Primera radi,  zahvaljujući softveru na sajtu Poslovi.infostud.com povratna informacija se izabranim kandidatima može poslati za svega nekoliko minuta, negativni komentari se lako mogu izbeći, a istovremeno se gradi i prednost u odnosu na konkurenciju koja nema praksu slanja povratne informacije.


Predstavljanje poslodavaca putem profila

Nakon susreta sa oglasom mnogi kandidati kreću u ozbiljno istraživanje i prikupljanje informacija o kompaniji. Osim pregleda osnovnih podataka iz APR-a, kandidatima su izuzetno bitne i sve druge informacije na osnovu kojih formiraju stav o organizacionoj kulturi kompanije.

Rezultati ankete sa sajta Poslovi.infostud.com o kanalima koje kandidati koriste za prikupljanje informacija o potencijalnom poslodavcu, još jednom su potvrdili da su zaposleni najbolji ambasadori kompanije i njenih vrednosti. Naime, oko 60% ispitanika od 1000 anketiranih, navelo je da su im za formiranje stavova najbitnija iskustva zaposlenih, potom informacije o setu beneficija koje kompanija nudi, zatim vesti koje su o kompaniji objavljene u medijima, ali i komunikacija na kompanijskim nalozima na  društvenim mrežama.


Tatjana Vidaković

Postavljeno: 12.6.2015
Br pregleda: 2780
Komentari (0)

Vremeplov pretraga

Teme bloga

Autori bloga

Poslednji komentari

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Upravo sam primio 70.000€ jutros od tvrtke koja je strahovala od Boga ovdje je e-mail za kontakt ako trebate pravi kredit : suntrustfinancialhome@gmail.com...

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Poštovani dragi klijente, Jeste li poslovni čovjek ili žena? Jeste li u bilo kojem financijskom neredu ili trebate sredstva za pokretanje vlastitog posla? Trebate li kredit za početak lijepog mal...

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com (...