HR sadržaji na mejl | O nama
Štampaj | Preporuči | Pretraga sajta
 

MojTim blog

tema: / autor

po naslovu:

11
May

Da li ste poželjan poslodavac?


Sve snažnija potreba za privlačenjem kvalitetnih kadrova i jačanje društvenih mreža su u velikoj meri uticali da brendiranje poslodavca postane pojam o kome se sve češće i glasnije govori u mnogim kompanijama. Takvoj klimi je neosporno doprineo i dolazak pripadnika milenijumske generacije na upravljačke i liderske pozicije u kompanijama, kao nova kultura i sistem vrednosti u odnosu na onaj koji je u prošlosti bio dominantan. Sam pojam brendiranje poslodavca se odnosi na sposobnost kompanije da privuče, na pravi način angažuje i zadrži kvalitetne zaposlene kako bi obezbedila rast i ostvarenje sopstvenih strateških ciljeva u budućnosti.

Tatjana Vidaković

Komentari (0)

Vremeplov pretraga

Teme bloga

Autori bloga

Poslednji komentari

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Upravo sam primio 70.000€ jutros od tvrtke koja je strahovala od Boga ovdje je e-mail za kontakt ako trebate pravi kredit : suntrustfinancialhome@gmail.com...

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Poštovani dragi klijente, Jeste li poslovni čovjek ili žena? Jeste li u bilo kojem financijskom neredu ili trebate sredstva za pokretanje vlastitog posla? Trebate li kredit za početak lijepog mal...

Šta podrazumevamo pod pojmom korporativna društvena odgovornost?

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com (...