HR sadržaji na mejl | O nama | Kontaktirajte nas
Štampaj | Preporuči | Pretraga sajta

Uslovi korišćenja

  1. Sadržaj, tj. baza podataka sajta www.infostud.com i njegovih podsajtova, gde se podrazumeva i sajt  MojTim.com  je vlasništvo Infostuda. Posetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve komentare, upise i sl. su svesni da ti podaci automatski postaju vlasništvo sajta. Nad materijalima, HR alatima i drugim sadržajima koje korisnik ustupi Infostudu za postavljanje na sajt MojTim.com, Infostud ima prava svojine i korišćenja, osim ako je drugačije sporazumno regulisano između korisnika ustupaoca materijala i Infostuda.
  2. Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta MojTim.com u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu i upotrebu u kompaniji korisnika u svrhe vođenja ljudskih resursa . Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost Infostuda i navesti MojTim.com kao izvor informacija.
  3. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, versku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vređanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal. Zabranjeno je postavljanje i pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja i slično) i sličnog sadržaja.
  4. Infostud u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge Infostuda, u slučaju zloupotrebe, narušavanja uslova korišćenja sajta ili iz bilo kog razloga koji Infostud smatra opravdanim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, Infostud će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.
  5. Infostud može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajt ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korišćenja sajta, uređivačkoj politici Infostuda ili iz drugog razloga, a shodno odluci Infostuda. Infostud će o svemu ovome korisniku poslati odgovarajuće obaveštenje.
  6. Infostud se trudi da privatne i poverljive informacije o korisnicima sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Infostud ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Infostuda, doći do tih informacija. Infostud ne može biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti.
  7. Infostud nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava, naročito ako se radi o tekstovima koje Infostud dobije od strane korisnika sajta. Eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Infostud će preduzeti adekvatne mere ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

 

Probni pristup sajtu MojTim.com

Tokom probnog perioda korisnici mogu pristupiti ograničenom sadržaju sajta kako bi stekli bolji utisak o tome šta dobijaju  pretplatom na MojTim.com. Dužina probnog perioda kao i ograničenja u količini sadržaja koji se tokom tog perioda mogu koristiti, naznačena je na sajtu, zajedno sa svim ostalim detaljima o probnom pristupu.

 

Pretplata na sajt MojTim.com

Pravom na pretplatnički sadržaj raspolaže pravno/fizičko lice koje je izvršilo uplatu. Pretplata je vezana za nalog (email adresu) koji je unešen u Infostudovu bazu prilikom registracije. Infostud čuva sve korisničke informacije u tajnosti, neće ih davati trećim licima niti zloupotrebljavati na bilo koji drugi način. U slučaju neovlašćenog korišćenja pretplatničkog naloga korisnika od strane trećeg lica, Infostud nije odgovoran za posledice takvih aktivnosti, ali će pravovremeno odreagovati u vezi sa tim nalogom, a prema dogovoru sa korisnikom.

 

Mailing lista
E-mail adrese članova Infostudovih mailing lista su skupljene radi slanja informacija o novim sadržajima na Infostudovom sajtu kao i drugih korisnih i zanimljivih informacija. Članovi mailing liste se svojevoljno prijavljuju na listu i u svakom trenutku se mogu odjaviti sa iste.
Infostud neće koristiti e-mail adrese članova liste u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.

 

Promene pravilnika
Ukoliko Infostud bude vršio suštinske promene ovoih uslova korišćenja, o tome će staviti adekvatno obaveštenje na sajt. Nova ili izmenjena pravila automatski važe za sve posetioce sajta i mogu imati retroaktivno dejstvo, ukoliko je to bitno za funkcionisanje sajta ili nekog njegovog dela.